KONSULTACJE SPOŁECZNE – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury”

W ramach planu włączenia lokalnej społeczności w proces przygotowania przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Blisko Natury” zaprasza na konsultacje społeczne w formie spotkań warsztatowych na terenie gmin obszaru LGD.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji.
Zapraszamy przedstawicieli środowisk związanych z szerokim spektrum działalności tak, aby proces przygotowania LSR ukierunkowany był na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnianiem obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Harmonogram_spotkan