Konsultacje społeczne w zakresie nadania nazwy ronda w Dobiegniewie

Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2021r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobiegniew dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22

 

Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2021r w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie ciągu drogi krajowej nr 22