Kontrole zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobiegniew

Kontrole zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobiegniew

Trwają kontrole właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie miasta i gminy.

Kontrole prowadzone są poprzez wezwania do okazania dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Przypominamy, że podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki i osady ściekowe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury, rachunki).

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają jeszcze zawartych umów na opróżnianie szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

image_pdfimage_print