„Kreatywna Biblioteka” – Malowanie toreb literackich

Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja i Oddolność – to hasła programu BLISKO.

Potrzeby dzieci, są nam najbardziej BLISKIE.

Dlatego realizację programu zaczęliśmy właśnie od najmłodszych.

W ramach zajęć wakacyjnych, które odbyły się w lipcu w Centrum Kultury w Dobiegniewie dzieci i młodzież wzięły udział w cyklu warsztatów kreatywnych pn. „Kreatywna Biblioteka”.

Nasi młodzi czytelnicy własnoręcznie dekorowali swoje nowe torby na książki.

Program BLISKO jest realizowany przez Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna w Dobiegniewie, pod hasłem: „Kulturalna biblioteka BLISKO mieszkańców Gminy Dobiegniew”, w ramach dofinansowania z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kierunek Interwencji 4.1 na dwuletnie działania w latach 2023-2024