Kulturalna biblioteka BLISKO mieszkańców Gminy Dobiegniew.

Z wielką radością informujemy, że Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna w Dobiegniewie uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 na dwuletnie działania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 𝟭𝟭𝟱 𝟵𝟬𝟬 𝗣𝗟𝗡.

 

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

 

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, a w szczególności:

– rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka.

Udział w projekcie wesprze działania Centrum Kultury oraz Biblioteki jako wspólnej przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;

– wzmacnianie kompetencji pracowników Centrum Kultury oraz Biblioteki pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

– wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

– włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

 

Nasze zadanie będziemy realizować pod hasłem:

Kulturalna biblioteka BLISKO mieszkańców Gminy Dobiegniew.

 

image_pdfimage_print