“Mały Strażak”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w formie dotacji w wysokości do 100%.

7 jednostek OSP z gminy Dobiegniew (OSP Chomętowo, OSP Dobiegniew, OSP Głusko, OSP Mierzęcin, OSP Osiek, OSP Radęcin,
i OSP Słowin) złożyły wnioski które zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dofinansowanie w kwocie 12.000 zł. (łącznie 84.000 zł.)

Dzięki otrzymanej dotacji jednostki OSP zakupiły :

  1. OSP Chomętowo (ubrania specjalne ochronne 5 kpl., kominiarki dwuwarstwowe – 8 szt., rękawice pożarnicze – 5 par.);
  2. OSP Dobiegniew (buty strażackie – 8 par, rękawice specjalne – 10 szt.);
  3. OSP Głusko (hełmy ratownicze – 4 szt., rękawice specjalne – 4 szt., węże pożarnicze – 4 szt., pilarkę spalinową – 1 szt., radiotelefon – 1 kpl. oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji – 4 szt.);
  4. OSP Mierzęcin (mundur strażacki – 1 szt., kurtynę wodną – 1 szt., zestaw podpór do działań ratowniczych – 1 szt. oraz węże pożarnicze – 11 szt.);
  5. OSP Osiek (buty strażackie – 2 pary, sygnalizatory bezruchu – 2 szt., hełm strażacki – 1 kpl., pilarkę spalinową – 1 szt., latarki kątowe – 4 szt. oraz rękawice pożarnicze 2 pary);
  6. OSP Radęcin (ubrania specjalne – 2 kpl., hełmy pożarnicze – 4 szt.);
  7. OSP Słowin (ubrania specjalne – 1 kpl., pompę pływającą Niagara – 1 szt., rękawice pożarnicze – 2 pary oraz rękawice specjalne – 1 parę).

logo rpojektu mały strażak

 

image_pdfimage_print