Nowa infrastruktura rekreacyjna

Zakończono prace związane z realizacją projektów Gminy Dobiegniew, polegających na utworzeniu nowych miejsc rekreacji w miejscowościach Radęcin i Wołogoszcz.

Nowe place zabaw powstały dzięki dofinansowaniu w ramach działania “19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, pozyskanemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska ze Świebodzina, dla projektów:

1)„Budowa placu zabaw w miejscowości Wołogoszcz – nowa przestrzeń rekreacji dla mieszkańców”
zaplanowany  cel operacji to: utworzenie nowego miejsca rekreacji  w miejscowości Wołogoszcz, poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw;
zaplanowany efekt: utworzenie 1 nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
Wysokość przyznanego dofinansowania w kwocie 36.113,00 zł,

2)„Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew”

zaplanowany  cel operacji: utworzenie nowego miejsca rekreacji w miejscowości Radęcin na działce ew. nr 200/4 poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw;
zaplanowany efekt: utworzenie 1 nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

Wysokość przyznanego dofinansowania w kwocie  46.604,00 zł,

W ramach realizacji projektów zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw tj. wielofunkcyjne zestawy zabawowe, karuzele tarczowe, podwójne huśtawki, bujaki sprężynowe, huśtawki wagowe, ławki, kosze oraz tablice regulaminowe.
Powstały dzięki temu atrakcyjne, ogólnodostępne miejsca wypoczynku i rekreacji, zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców oraz ciesząca oko i zadbana przestrzeń publiczna.

image_pdfimage_print