Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin.

OJW Mierzęcin