Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego: Słonów.

slonow-woda