Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

zal_dzier