Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06.09.2021