Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 maja 2022 r. 506/18

Dobiegniew, dn. 23.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Burmistrz Dobiegniewa

informuje, że ogłoszony na dzień 16.05.2022 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki 506/18 i powierzchni 638 m2 w obrębie 0013 Dobiegniew, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1K.00028216/7, został rozpatrzony pozytywnie.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 40.000,00zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 46.500,00 złotych (netto).

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów w wyniku w/w postępowania przetargowego nabywcą zostali Państwo Iwona i Daniel Domagała.

BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska