Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 listopada 2021