Ogłoszenie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/226/21 z dnia 21 czerwca 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

RKG.6722.4.2022.AK_.1

image_pdfimage_print