Otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostrowcu

06 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie odbudowanej świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostrowiec. Świetlica, która w 2019 r. uległa prawie całkowitemu zniszczeniu w skutek pożaru, po 3 latach wytężonych prac odzyskała swój wcześniejszy wygląd.  Wnętrze zostało zmodernizowane pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych, wymieniono ogrzewanie zastępując stare piece kaflowe nowoczesnym, wydajnym ogrzewaniem elektrycznym. Cała inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 kosztowała blisko milion złotych.
Podczas otwarcia Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska oficjalnie powitała mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, a także Burmistrzowie i Wójtowie sąsiednich gmin, Radni Rady Miejskiej w Dobiegniewie i sołtysi gminy Dobiegniew.
Po przemówieniach zaproszonych gości głos zabrała Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, która podziękowała wszystkim, tym którzy poprzez swoje zaangażowanie i wysiłek przyczynili się do finalizacji tej inwestycji, a mieszkańcom Sołectwa Ostrowiec życzyła wielu wspaniałych inicjatyw realizowanych w nowej świetlicy. Kolejnym elementem otwarcia było uroczyste przecięcie wstęgi, a proboszcz dobiegniewskiej parafii ks. Piotr Spychała poświęcił nowy budynek.

Samą ceremonię otwarcia świetlicy poprzedziła sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Dobiegniewie, na której radni miejscy jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrz Dobiegniewa za działalność w 2021 r.

image_pdfimage_print