Polski Ład – informacje

 

Gmina Dobiegniew w  pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład  otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „ Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew” w wysokości: 13 143 320,34 zł.

 

 

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych  — Gmina Dobiegniew uzyskała dofinansowanie na dwa zadania inwestycyjne:

  • Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych w kwocie:  4 615000,00 PLN.
  • Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.
    Kwota dofinansowania: 4 674 000,00 PLN.
image_pdfimage_print