Polski Ład – informacje

Kolejna inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wkrótce rozpoczną się prace przy inwestycji pt. „Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne” współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 8.12.2023r. Burmistrz Dobiegniewa – Pani Sylwia Łaźniewska podpisała umowy z wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcami na roboty budowlane (Przedsiębiorstwo WENO sp. z o.o. sp.k. z Chodzieży) oraz nadzór inwestorski (JM Projekt Jakub Mańdzij ze Strzelec Kraj.).

Inwestycja obejmuje realizację 4 zadań:
1) przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazowo-olejową wraz
z budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, zabudową gazowego stojącego kotła c.o., budową instalacji kominowej powietrzno-spalinowej, przebudową instalacji c.o. i wod.-kan. w obrębie kotłowni w istniejącym budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 9.
2) przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, przebudowę wybranych otworów okiennych, demontaż istniejących elementów kotłowni węglowej, kominów itp., budowę instalacji kominowej powietrzno-spalinowej przy ulicy Szkolnej 1.
3) rozbiórkę komina stalowego znajdującego się przy budynku Zespołu Szkół przy ul. Poznańskiej, w tym: wyburzenie całości komina wraz z przyległymi elementami oraz częścią widoczną fundamentu.
4) przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej tj. wymianę podgrzewacza c.w.u. wraz z osprzętem i przebudową instalacji rurowych c.o. i oraz instalacji wodociągowej w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 5.

Jest to kolejna ważna inwestycja w naszym mieście, która wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców.

 

Polski Ład. Kolejna umowa na inwestycję w Gminie Dobiegniew podpisana.

W trzecim naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR skierowanym do gmin i powiatów, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej Gmina Dobiegniew otrzymała 1,8 mln złotych na realizację inwestycji pn.
„Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Mierzęcin gm. Dobiegniew”.

Dzisiaj, tj. 05.05.2023r. Burmistrz Dobiegniewa – Pani Sylwia Łaźniewska podpisała umowy na realizację niniejszej inwestycji z podmiotami wybranymi w drodze procedury przetargowej. Roboty budowlane zostaną wykonane przez konsorcjum firm: KABUD Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe Michał Kaszak z Choszczna oraz Michał Żurawski M-BUD z Zieleniewa. Nadzór inwestorski obejmie firma: JM PROJEKT Jakub Mańdzij ze Strzelec Krajeńskich. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 2.221.380,00 złotych.

 

 

 

 

Gmina Dobiegniew w  pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład  otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „ Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew” w wysokości: 13 143 320,34 zł.

 

Inwestycja pn.  „Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew” już realizowana!

 

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych  — Gmina Dobiegniew uzyskała dofinansowanie na dwa zadania inwestycyjne:

  • Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych w kwocie:  4 615000,00 PLN.
  • Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.
    Kwota dofinansowania: 4 674 000,00 PLN.

Kolejna inwestycja w Gminie Dobiegniew rozpoczęta!
W dniu 08.12.2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych”.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawcą robót jest firma „BLR” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a nadzór inwestorski pełni Agencja Inwestycyjna: TERRA sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Termin zakończenia inwestycji to 08.02.2024r.

image_pdfimage_print