Polski Ład – informacje

Polski Ład. Kolejna umowa na inwestycję w Gminie Dobiegniew podpisana.

W trzecim naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR skierowanym do gmin i powiatów, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej Gmina Dobiegniew otrzymała 1,8 mln złotych na realizację inwestycji pn.
„Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Mierzęcin gm. Dobiegniew”.

Dzisiaj, tj. 05.05.2023r. Burmistrz Dobiegniewa – Pani Sylwia Łaźniewska podpisała umowy na realizację niniejszej inwestycji z podmiotami wybranymi w drodze procedury przetargowej. Roboty budowlane zostaną wykonane przez konsorcjum firm: KABUD Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe Michał Kaszak z Choszczna oraz Michał Żurawski M-BUD z Zieleniewa. Nadzór inwestorski obejmie firma: JM PROJEKT Jakub Mańdzij ze Strzelec Krajeńskich. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 2.221.380,00 złotych.

 

 

 

 

Gmina Dobiegniew w  pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład  otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „ Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew” w wysokości: 13 143 320,34 zł.

 

Inwestycja pn.  „Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew” już realizowana!

 

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych  — Gmina Dobiegniew uzyskała dofinansowanie na dwa zadania inwestycyjne:

  • Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych w kwocie:  4 615000,00 PLN.
  • Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.
    Kwota dofinansowania: 4 674 000,00 PLN.

Kolejna inwestycja w Gminie Dobiegniew rozpoczęta!
W dniu 08.12.2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych”.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawcą robót jest firma „BLR” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a nadzór inwestorski pełni Agencja Inwestycyjna: TERRA sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Termin zakończenia inwestycji to 08.02.2024r.

image_pdfimage_print