Pożegnanie lata w Dobiegniewie

„Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”

 w niedzielę 12 września br. na plaży nad Jeziorem Osiek, w gminie Dobiegniew, świętować będziemy zakończenie lata, zorganizowane w ramach imprezy plenerowej, pn.: „Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Impreza ma nie tylko promować obszary wiejskie gminy Dobiegniew ale również zaprezentować, możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz pokazać możliwe kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zadania podejmowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia takie jak regaty żeglarskie, zawody w piłce plażowej, gry i konkurencje rodzinne, mają promować wypoczynek oraz pokazywać atrakcyjność obszaru i alternatywę dla kierunków rozwoju i możliwości podejmowania dodatkowego zarobkowania.

 Tytuł operacji:

„Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”

 Cel KSOW na lata 2014-2020:

 Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 Cel operacji:

 Impreza ma zachęcić mieszkańców gminy i powiatu do czynnego korzystania z walorów turystycznych gminy Dobiegniew w celu możliwości aktywnego spędzania czasu. Dodatkowo  ma pokazać kierunki i szanse na rozwój działalności turystycznej obszarów wiejskich oraz zachęcić mieszkańców powiatu i gminy do podejmowania inicjatyw w celu dodatkowego zarobkowania.

 Efekty realizacji operacji:

 Zorganizowanie stoiska promocyjnego w trakcie imprezy plenerowej – przekazanie informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i możliwości wnioskowania o dofinansowania

Zwiększenie aktywności podmiotów oferujących agroturystykę i inne usługi turystyczne.

 Program spotkania w załączeniu.

“Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl

image_pdfimage_print