Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Dobiegniewie dnia 24 maja 2018 roku – uchwała nr XLIII/252/18.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 r. został rekomendowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do umieszczenia w wykazie programów rewitalizacji województwa lubuskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 r. został pozytywnie zweryfikowany przez Zespół ds. rewitalizacji oraz, na mocy uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego, włączony do Wykazu programów rewitalizacji.

image_pdfimage_print