Rezerwat przyrody Torfowisko Linkowo

Rezerwat przyrody Torfowisko Linkowo

Regionalna  Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim informuje
o zamiarze utworzenia nowego rezerwatu przyrody, położonego w Gminie Dobiegniew. Rezerwat Torfowisko Linkowo powstaje z inicjatywy Nadleśnictwa Smolarz i obejmie kompleks torfowisk i lasów bagiennych w otoczeniu jezior Linkowo oraz Linkówko.

Wraz  z ustanowieniem rezerwatu przyrody tereny włączone w jego granice zostaną do czasu sporządzenia planu ochrony, objęte ochroną ścisłą i będą tam obowiązywać zakazy ujęte w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) w tym zakaz ruchu pieszego i ruchu pojazdów.

O ustanowieniu rezerwatu przyrody Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Nadleśnictwo Smolarz będą informować mieszkańców na swoich stronach internetowych.

Granice planowanego rezerwatu przyrody obrazuje załączona mapa.

image_pdfimage_print