Spotkanie z partnerami programu BLISKO

Jednym z celów programu BLISKO jest nawiązywanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa. Dlatego w ramach realizacji działań spotykaliśmy się z naszymi partnerami również na dwóch spotkaniach sieciujących:
W trakcie pierwszego rozmawialiśmy na temat realizacji wspólnych zadań, które organizowaliśmy w pierwszym roku trwania programu.
Podczas drugiego spotkania, które odbyło się w dniu 15 listopada br. podsumowaliśmy efekty naszej tegorocznej współpracy.
Cieszymy się, że osiągnięto zamierzone efekty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

image_pdfimage_print