Sprzątanie z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi, w trosce o nasze lokalne środowisko z inicjatywy Burmistrz Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Kowalczyka przy współudziale Członków Zarządu Osiedla w Dobiegniewie oraz Sołtysów, na terenie całej Gminy Dobiegniew zorganizowana została akcja sprzątania śmieci.
W samym Dobiegniewie w ramach kilkugodzinnej akcji grupa 25 wolontariuszy w reżimie sanitarnym zbierała śmieci zalegające na dzikich wysypiskach oraz w przydrożnych rowach.
W tym krótkim czasie zebrano prawie 7 ton różnych odpadów. Przeważały opakowania z tworzyw sztucznych – torebki, butelki i puszki, ale zebrano również zalegający gruz budowlany, elementy mebli, opony oraz części domowego sprzętu AGD.
Wszystkie zebrane śmieci zostały posegregowane zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych i przewiezione do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobiegniewie. W tym miejscu należą się podziękowania dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” w Dobiegniewie za dostarczenia worków do selektywnej zbiorki odpadów.
Dzięki tej akcji miejsca rowy wzdłuż polnych dróg Dobiegniew –Słonów, Dobiegniew – Starczewo, a także droga prowadząca na dobiegniewską strzelnicę stały się czystsze, a zarazem bardziej estetyczne. Wysprzątano również nasyp kolejowy wzdłuż ul. Krasickiego oraz teren za cmentarzem komunalnym. Zainicjowana akcja będzie kontynuowana, bo ciągle jeszcze pozostaje wiele zaśmieconych miejsc. Jednocześnie prosimy i zachęcamy mieszkańców Naszej Gminy o dbanie o swoje najbliższe środowisko, gdyż często to my sami przyczyniamy się do zaśmiecania naszego najbliższego otoczenia. Nie zaśmiecajmy go!

image_pdfimage_print