Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą w roku 2022

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą w roku 2022.

Informujemy wszystkich producentów rolnych, że od roku 2020 szacowanie szkód  w uprawach rolnych powstałych w uprawach rolnych z powodu wystąpienia suszy dokonywane jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Szacowanie szkód oraz sporządzanie protokołu odbywa się bez udziału komisji powołanej przez właściwego wojewodę.
Do zgłoszenia szkody przez producenta konieczne jest posiadanie podpisu zaufanego.
Ostateczny termin zgłaszania szkód powstałych w wyniku suszy to 15.10.2022 r..

Publiczna aplikacja umieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r”.

image_pdfimage_print