Szacowanie szkód w uprawach rolniczych powstałych w wyniku suszy

Informujemy wszystkich rolników Gminy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała opcjonalna możliwość szacowania szkód rolniczych spowodowanych suszą przez powołane do tego komisję.

Gmina Dobiegniew w dniu 17.lipca wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o powołanie komisji do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę,
W skład Komisji Burmistrz Dobiegniewa zaproponowała 3 osoby, Przedstawiciela gminy Dobiegniew, przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Krajeńskich oraz przedstawiciela izby rolniczej.

Komisja na wniosek rolnika złożony do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o powołanie komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Szacowanie szkód w uprawach polowych przez Komisję gminną jest wariantem uzupełniającym gdyż nadal podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji suszowej, a oszacowanie strat w uprawach przez komisję będzie opcjonalne. Jeżeli rolnik nie złoży wniosku o oszacowanie szkód przez komisję i złoży wniosek w aplikacji – otrzyma protokół lub kalkulację. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję, bez złożenia wniosku w aplikacji suszowej – nie pozwoli na wygenerowanie protokołu lub kalkulacji i ubieganie się o pomoc publiczną w rolnictwie.
Z informacji otrzymanych z MRiRW wynika, że uruchomienie aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dla producentów rolnych planowane jest w drugiej połowie lipca br., podobna aplikacja dla gmin zostanie uruchomiona w sierpniu br.

Wnioski proszę składać do pok. 109 lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24. Osoba do kontaktu Kazimierz Kisiel tel. 957488149.

 

ROZPORZĄDZENIE – POBIERZ
WZÓR WNIOSKU – POBIERZ