Umowa Partnerska

Logo loweGmina Dobiegniew realizuje projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”, którego celem jest wsparcie 200 dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym.
30 września 2020 roku Gmina Dobiegniew, jako Lider Partnerstwa, zawarła Umowę Partnerską z partnerami lokalnymi z otoczenia społeczno-gospodarczego: Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Dobiegniewie, Sołectwo Osiek i Sołectwo Radęcin.
Lider i Partnerzy zgodnie deklarują wspólną realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”, w tym planowane działania dla uczestników LOWE:

  • Cyberprzestrzeń dla seniora,
  • Władam językiem obcym,
  • Czas na zdrowie,
  • Trening kompetencji społecznych i ekonomicznych,
  • Sekcje tematyczne Lubię to (kulinarna, malarska, muzyczna, rękodzieła, ogrodnicza),
  • LOWE w plenerze.

Partnerem Wiodącym projektu jest Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 1 września 2020 roku.

Grażyna Gradowska
Sekretarz Gminy
Koordynator LOWE

image_pdfimage_print