Usuwanie odpadów z folii rolniczej w gminie Dobiegniew 2021

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
OGŁOSZENIE

Gmina Dobiegniew zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przed podjęciem decyzji niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Dobiegniew.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w punkcie informacyjnym przy wejściu do Urzędu lub do pokoju 109 na parterze. Ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres: k.kisiel@dobiegniew.pl bądź pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew z dopiskiem: „Ankieta – Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie w punkcie informacyjnym lub
w pokoju nr 109 (parter) oraz na stronie internetowej www. Dobiegniew.pl pod ogłoszeniem oraz
u Sołtysów.
Termin składania ankiet upływa 20 lipca 2921 r.
O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu.

Rodzaje odpadów z folii rolniczej jakie będą odbierane:
– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
– folia po balotach sianokiszonek,
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Odpady będą odbierane bezpłatnie, muszą być posegregowane wg rodzaju i trwale spakowane:
Zadanie jest planowane do realizacji w 2021 roku.

Szczegółowy termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości po zakwalifikowaniu Gminy do Programu.

Uwaga:
Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane, gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.

Burmistrz Dobiegniewa
/-/ Sylwia Łaźniewska

Do pobrania
Ankieta Inwentaryzacyjna
AFISZ FOLIA

image_pdfimage_print