Usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu priorytetowego WFOŚiGW

Burmistrz Dobiegniewa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest położonych na terenie naszej gminy proszone są o złożenie kompletnego wniosku zamieszczonego na stronie: www.dobiegniew.pl w zakładce Aktualności do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do dnia 05.06.2023 r.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 957488157.

 

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2