Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 OGŁOSZENIE 

Burmistrza  Dobiegniewa 

w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U   z  2023 roku   poz. 344   z późniejszymi zmianami)

 Burmistrz Dobiegniewa

ogłasza co następuje :

z zasobu nieruchomości Gminy Dobiegniew  przeznaczone zostały do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. przestrzennego

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1. Dobiegniew

13

 cz.

23/12

GW1K/00018918/5 3 KD – tereny dróg publicznych klasy głównej

59 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
2. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca  każdego roku
3. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31marca każdego roku
4. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
5. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
6. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
7. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
8. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
9. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren niezabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
10. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren niezabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
11. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 Teren przeznaczony pod garaż Teren niezabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
12. Dobiegniew

13

188/11 GW1K/00028216/7 2KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
13. Dobiegniew

13

188/24 GW1K/00028216/7 2KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
14. Dobiegniew

13

188/8 GW1K/00028216/7 2KP- tereny parkingów i garaży 18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
15. Dobiegniew

13

188/17 GW1K/00028216/7 2KP- tereny parkingów i garaży 18 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
16. Dobiegniew

13

188/4 GW1K/00028216/7 11MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

4KD-PJ tereny ciągów pieszo jezdnych

22 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
17. Dobiegniew

13

181/20 GW1K/00028216/7 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 21 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do  31 marca każdego roku
18. Dobiegniew

13

298/33 GW1K/00028216/7 4KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31marca każdego roku
19. Dobiegniew

13

298/38 GW1K/00028216/7 4KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
20. Dobiegniew

13

298/34 GW1K/00028216/7 4KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
21. Dobiegniew

13

271/18 GW1K/00027981/3 3KP- tereny parkingów i garaży 19 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
22. Dobiegniew

13

298/31 GW1K/00028216/7 4KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
23. Dobiegniew        13 298/30 GW1K/00028216/7 4KP- tereny parkingów i garaży 20 Teren przeznaczony pod  garaż Teren zabudowany 8,00/m2 na rok Do 31marca każdego roku
24. Słonów 242/6 GW1K/000227696/8 Brak planu 509 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 8,00/m2 na rok Do 25 września każdego roku
25. Ostrowiec 19 cz. 117 GW1K/00028426/2 Brak planu 35 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren nie zabudowany 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
26. Ostrowiec 19 cz. 117 GW1K/00028426/2 Brak planu 35 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren nie zabudowany 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
27. Dobiegniew

13

155/3 GW1K/00028216/7 17MN-terenzabudowy mieszkalnej,

2KD-PJ – tereny ciągów pieszo jezdnych,

3KD- tereny ciągów pieszo jezdnych

506 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
28. Dobiegniew

13

155/3 GW1K/00028216/7 17MN-terenzabudowy mieszkalnej,

2KD-PJ – tereny ciągów pieszo jezdnych,

3KD- tereny ciągów pieszo jezdnych

579 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
29. Dobiegniew

13

96/5 GW1K/00028216/7 1MW/U- teren zabudowany mieszkaniowe wielorodzinne i usługowej 400 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
30. Dobiegniew

13

96/5 GW1K/00028216/7 1MW/U- teren zabudowany mieszkaniowe wielorodzinne i usługowej 500 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
31. Dobiegniew

13

542/2 GW1K/00028216/7 1KDP- teren publicznych ciągów pieszych 255 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
32. Dobiegniew

13

190/4 GW1K/00028216/7 7U- teren zabudowy usługowej,

7KD-D – teren dróg publicznych klasy dojazdowej,

 

328 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
33. Radęcin 01 403/2

 

GW1K/00027690/6 Brak planu 4100 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany Kl. I, II, III, IV

200,00zł/ha na rok

Kl. V, VI

150,00zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
34. Radęcin 01 415/1 GW1K/00027690/6 Brak planu 1700 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
35. Radęcin 01 162 GW1K/00027690/6 Brak planu 2500 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
36. Słonów 1/3 GW1K/00018824/9 R-Obszary rolnicze o niskiej przydatności rolniczej,

KD-L drogi lokalne,

Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych

24471 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Nieruchomość niezabudowana kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
37. Słonów 1/4 GW1K/00018824/9 R-Obszary rolnicze o niskiej przydatności rolniczej,

KD-L drogi lokalne,

 

72930 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Nieruchomość niezabudowana kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
38. Słonów 340/1 GW1K/00025012/6 Brak planu 6500 Pod składowanie opału Nieruchomość niezabudowana 0,20 zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
39. Dobiegniew

13

440 GW1K/00028216/7 R-tereny rolnicze 2014 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
39. Dobiegniew        13 361/4 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 736 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
40. Dobiegniew        13 361/5 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 731 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
41. Dobiegniew        13 361/6 GW1K/00031031/0 3R-Tereny rolnicze 728 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
42. Dobiegniew

13

548/41 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 424 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
43 Dobiegniew

13

548/45 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 251 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
44 Dobiegniew

13

548/43 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 983 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
45 Dobiegniew

13

548/21 GW1K/00027981/3 3R-Tereny rolnicze 572 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
46 Dobiegniew

13

548/22 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 606 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
47 Dobiegniew

13

548/39 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 5136 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
48 Dobiegniew        13 548/30 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1744 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
49 Dobiegniew        13 548/29 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1871 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
50 Dobiegniew        13 548/27 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 2272 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
51 Dobiegniew        13 548/26 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0235 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
52 Dobiegniew        13 548/13 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 6240 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
53 Dobiegniew        13 548/14 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 6260 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
54 Dobiegniew        13 548/15 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 6260 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
55 Dobiegniew        13 548/20 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1432 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
56 Dobiegniew

13

360/7 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 16221 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
57 Dobiegniew

13

364 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 12369 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
58 Dobiegniew

13

365 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 3734 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
59 Dobiegniew

13

367/1 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 3472 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
60 Dobiegniew

13

350 GW1K/00028216/7 Brak planu 7114 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl .I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
61 Dobiegniew

13

351 GW1K/00028216/7 Brak planu 8492 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
62 Dobiegniew

13

352 GW1K/00028216/7 Brak planu 14902 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
63 Dobiegniew

13

353 GW1K/00028216/7 Brak planu 5237 Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
64 Dobiegniew        13 cz.  548/35 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 23842 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
65 Ostrowiec 2 GW1K/00028426/2 Brak planu 9376 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
66 Dobiegniew 13 155/3 GW1K/00028216/7  17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych
4KDP – tereny publicznych ciągów pieszych
506 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
67 Dobiegniew 13 155/3 GW1K/00028216/7  17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych
4KDP – tereny publicznych ciągów pieszych
579 Teren przeznaczony pod ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
68 Dobiegniew 13 542/2 GW1K/00028216/7  1KDP – tereny publicznych ciągów pieszych 255 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
69 Dobiegniew 13 39/2 GW1K/00028216/7 16Z – tereny zieleni 7332 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
70 Dobiegniew 13 39/3 GW1K/00028216/7 16Z – tereny zieleni 6394 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
71 Dobiegniew 13 40/2 GW1K/00028216/7 32KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych 3669 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
72 Dobiegniew 13 40/3 GW1K/00028216/7   6KD-G – tereny dróg publicznych klasy głównej 10185 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
73 Dobiegniew 13 40/4 GW1K/00028216/7 6KD-G – tereny dróg publicznych klasy głównej
8R – tereny rolnicze
32KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych
9293 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
74 Sarbinowo cz. 80/1 GW1K/00029886/1 Brak planu 6000 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
75 Osiek 92 GW1K/00028418/3 Brak planu 7000 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
76 Radęcin 01 163 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,57 Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
77 Dobiegniew 13 379 GW1K/00028216/7 Tereny ciągów pieszo-jezdnych 18KD-PJ 240 Teren przeznaczony pod składowanie materiałów Teren niezabudowany 0,50 zł/m2 za miesiąc Do 25września każdego roku

 

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  08.12.2023r.

 

   BURMISTRZ

Sylwia Łaźnieska