Wykorzystanie walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

W połowie października br. ukończono prace  związane z budową ścieżki wzdłuż północnego brzegu jeziora Wielgie, która powstała w ramach projektu pn.: “Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Koszty całkowite realizacji niniejszej operacji wyniosły 957.000 zł natomiast uzyskane wsparcie w postaci dofinansowani ze środków wspólnotowych oraz z publicznych środków krajowych (wkład krajowy) wyniosło 299.933 zł. Dobiegniewska infrastruktura turystyczna wzbogaciła się o kolejne miejsce, rekreacji i wypoczynku. Efektem ukończonej inwestycji jest utworzony szlak wzdłuż północnego brzegu j. Wielgie o długości ok 755 m, pomosty drewniane ze stanowiskami wędkarskimi, pomosty skarpowe. Rozbudowano istniejące miejsce spotkań wędkarzy z lokalnego Koła PZW Sandacz o dojazd i plac postojowy a wzdłuż samej ścieżki posadowiono elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci itp.

image_pdfimage_print