Urząd Miejski w Dobiegniewie ogłasza nabór na wolne stanowiska: wychowawca w placówkach wsparcia dziennego – „Świetlica Profilaktyczna”.

Nabór-wychowawca w placówce wsparcia dziennego