Urząd Miejski

budynek urzedu miejskiego w dobiegniewie

URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

tel. 95 76 11 001, fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl
adres skrytki e-puap: /q42a57vloc/skrytka

Bank PKO BP S.A. II 0/Gorzów Wlkp.
Rachunek podstawowy
nr: 63 1020 1967 0000 8902 0006 0483

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00

WYKAZ STANOWISK PRACY I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Lp. Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Nr pok.
bezpośredni wew.
KIEROWNICTWO URZĘDU
1. Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska burmistrz@dobiegniew.pl
s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 205
2. Sekretarz Grażyna Gradowska g.gradowska@dobiegniew.pl 206
3. Skarbnik Dorota Kopytek skarbnik@dobiegniew.pl
d.kopytek@dobiegniew.pl
207
Referat Organizacyjny
1. Zastępca Kierownika Referatu, Kadry Anna Wieczór kadry@dobiegniew.pl 95 74 88 152 112 210
2. Sekretariat, sprawy organizacyjne,
obsługa interesanta
Joanna Rybacka j.rybacka@dobiegniew.pl
urzad@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 208
3. Informatyk Daniel Drożdż d.drodz@dobiegniew.pl -
132 211
Referat Finansowo-Podatkowy
1. Zastępca Skarbnika, Księgowość budżetowa Edyta Jorkstas-Kamińska e.jorkstas@dobiegniew.pl 95 74 88 151 111 101
2. Księgowość podatkowa i windykacja Ewelina Czernicka e.czernicka@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 102
3. Księgowość budżetowa Katarzyna Kamińska k.kaminska@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 101
4. Wymiar podatków Mirella Pierzakowska m.pierzakowska@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
5. Wymiar podatków Jan Pajdowski podatki@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
6. Kasa Aneta Zajączkowska a.zajaczkowska@dobiegniew.pl 95 74 88 164 130 103
Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych
1. Kierownik Referatu Daniel Domagała d.domagala@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
2. Zastępca kierownika,
drogownictwo, energetyka,
spr. mieszkaniowe
Magdalena Biegańska m.bieganska@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
3. Inwestycje gminne,
zamówienia publiczne
Jerzy Hatała j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 144 105 202
4. Inwestycje gminne,
zamówienia publiczne
Jerzy Mudrow inwestycje@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
5. Gospodarka nieruchomościami Barbara Szewczyńska b.szewczynska@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
6. Planowanie przestrzenne Alicja Król a.krol@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
7. Zamówienia publiczne Emilia Szymanowska e.szymanowska@dobiegniew.pl 95 74 88 166
126
110
8. Ochrona środowiska Małgorzata Kuzioła m.kuziola@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
Referat Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji
1. Kierownik Referatu Marcin Pawłowski m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
2. Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
Grzegorz Gumiński g.guminski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
3. Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
Jakub Ryżyk dobiegniewcup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
4. Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
Judyta Lisek 95 76 11 541 - -
5. Kultura fizyczna, sport,
turystyka i rekreacja
Katarzyna Wiszniewska 95 76 11 541 - -
6. Promocja Maciej Kowalczyk cup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
Referat Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej
1. Kierownik Referatu Andrzej Kuczyński a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
2. Fundusze europejskie i współpraca zagraniczna Elżbieta Ratajczak e.ratajczak@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
Samodzielne stanowiska
1. Urząd Stanu Cywilnego Izabela Pacana usc@dobiegniew.pl 95 74 88 162 122 6
2. Ewidencja ludności,
dowody osobiste
Barbara Wlaźlik elud@dobiegniew.pl 95 74 88 159 119 104
3. Sprawy społeczne,
archiwum zakładowe
Galina Zygadło g.zygadlo@dobiegniew.pl 95 74 88 160 120 212
4. Obsługa Rady Miejskiej
i samorządu mieszkańców
Katarzyna Górniacka rada@dobiegniew.pl 605 215 074 - -
5. Pion ochrony, spraw obronnych,
OC i zarządzania kryzysowego
Hubert Kowalski oc@dobiegniew.pl 95 74 88 158 118 213
6. Strefa przemysłowa, rozwój
gospodarczy, przewóz pasażerski,
rolnictwo, rozwój obszarów
wiejskich
Kazimierz Kisiel k.kisiel@dobiegniew.pl 95 74 88 149 109 109