Diagnozy

Spotkanie dotyczące diagnoz
Dnia 7 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie odbyło się spotkanie dotyczące diagnoz opracowywanych na potrzeby procesu rewitalizacji. Diagnozowane są czynniki i zjawiska kryzysowe w Dobiegniewie na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji. W diagnozowanie włączeni są mieszkańcy, uczniowie, przedsiębiorcy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji.