Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 podpisanego 31.10.2023 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 31.03.2024 r.

 

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie (szt.) Liczba zawartych umów o dofinansowanie

(szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

(szt.)

 

Dobiegniew

 

133

 

121

 

1 502 258,28 zł

 

81

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 podpisanego 31.10.2023 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 31.12.2023 r.

 

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie (szt.) Liczba zawartych umów o dofinansowanie

(szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

(szt.)

 

Dobiegniew

 

126

 

117

 

1 346 938,33 zł

 

79

 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.  Przyjdź do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Gmina Dobiegniew 2019 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Przeszkolony pracownik Gminy wyjaśni zasady programu oraz pomoże przy składaniu wniosku i rozliczeniu dotacji. Punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój nr 209) i jest czynny w poniedziałki od godziny 12:00 do 17:00 oraz w czwartki od godziny 10:30 do 15:30. Telefon kontaktowy: 95 74 88157.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą. Budynek jednorodzinny to taki, w którym wydzielone są max dwa lokale.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku od burmistrza zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania jest uwarunkowana posiadaniem ww. zaświadczenia. Burmistrz ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania. W Gminie Dobiegniew zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Dembowskiego 2 w Dobiegniewie.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, tj. węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 podpisanego 30.09.2022 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 29.09.2023 r.

 

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie (szt.) Liczba zawartych umów o dofinansowanie

(szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

(szt.)

 

Dobiegniew

 

119

 

110

 

1 099 573,84 zł

 

77

 

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 podpisanego 30.09.2022 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 30.09.2022 r.

 

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie (szt.) Liczba zawartych umów o dofinansowanie

(szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

(szt.)

 

Dobiegniew

 

97

 

87

 

705 829,75 zł

 

57

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z  § 2, ust. 2, pkt 5 aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 30.12.2022 r.

 

 

Gmina

 

Liczba złożonych wniosków

 

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie (szt.)

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)

 

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu Gminy (zł)

 

Dobiegniew

 

108

 

95

 

64

 

851 577,35

 

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 podpisanego 30.09.2022 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 31.03.2023 r.

 

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie (szt.) Liczba zawartych umów o dofinansowanie

(szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

(szt.)

 

Dobiegniew

 

112

 

103

 

980 080,03 zł

 

70

 

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z  § 2, ust. 2, pkt 5 aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu – stan na 30.06.2023 r.

 

 

Gmina

 

Liczba złożonych wniosków

 

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie (szt.)

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)

 

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu Gminy (zł)

 

Dobiegniew

 

113

 

105

 

71

 

988 080,03

 

image_pdfimage_print