MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE

Informuję, że w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14ºº,
w sali nr 5 byłego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul.Dembowskiego 2,
odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Marek Kowalczyk
 

Poszukiwane osoby do pracy

Szanowni Mieszkańcy, w dniu dzisiejszym w zakładce oferty pracy umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu osób do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Kolsku. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się informacją pod linkiem: http://www.dobiegniew.pl/oferty-pracy

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 14 października br. w auli Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Spotkanie seniorów oraz otwarcie klubu seniora w Ługach

11 października br. Gmina Dobiegniew w partnerstwie z Amt Golzow realizowała kolejną edycję projektu „Polsko-niemieckie spotkanie seniorów – barwy jesieni”, współfinansowany z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

ZAPROSZENIE HUBERTUS 2019

Nadleśnictwo Głusko zaprasza serdecznie do udziału w obchodach Hubertusa 2019 w dniu 20 października 2019 roku o godz. 13:30 w miejscowości Głusko.

Wystawa czasowa pn. "Portrety Jeńców"

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej pn "Portrety Jeńców" od 30.09.2019 roku do 16.01.2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie przy ulicy Gorzowskiej.

Koncert charytatywny

W dniu wczorajszym tj. 6 paździednika br. w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbył się Koncert charytatywny dla wojownika Jasia. Inicjatywa zrodziła się z potrzeby ...

Informacja Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska zaprasza do składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Kolejny rajd nordic walking!

28 września br. Uczniowski Klub Sportowy ,,Dobiesław” działający przy Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie zorganizował  rajd pieszy i nordic walking pod hasłem ,,DOBIEGNIEW WYZWALA ENERGIĘ”.

KONCERT CHARYTATYWNY

W najbliższą niedzielę zapraszamy na koncert charytatywny dla naszego małego mieszkańca Dobiegniewa, WOJOWNIKA JASIA, który cierpi na nowotwór złośliwy, nie bądźmy obojętni, otwórzmy nasze serca. Pamiętajmy, że dobro wraca.