MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zawiadomienie

                W związku z "Przebudową drogi woj. Nr 160 polegającej na odnowie dywanikowej ul. Poznańskiej w m. Dobiegniew w km 53+651 - 54+259 " zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zabezpieczeniu robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Termin wprowadzenia utrudnień 12.08.2020r.                

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W sobotę 1 sierpnia br. obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku ze względu na epidemię  uroczystości miały charakter symboliczny.

Nabór uczestników do projektu "W dobrych rękach"

Projekt  realizuje Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z/s w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec”.Jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobiegniew.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Informacja o naborze do Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa oraz utzrymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r. o Policji)

Nabór wniosków - Stowarzyszenie "LGD Brama Lubuska"

 Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

KRUS - Konkurs dla dzieci

      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.       

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

4 lata Posterunku Policji w Dobiegniewie

Minęły cztery lata od przywrócenia w Dobiegniewie Posterunku Policji. W piątek 10 lipca br. z wizytą do siedziby dobiegniewskich służb bezpieczeństwa publicznego przybył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ...

Powiatowe przewozy pasażerskie