MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wesołych świąt

 

Szkolenie dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy, w związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej serdecznie zapraszamy na szkolenie otwarte, dotyczące praktycznych aspektów działań inwestycyjnych wpisujących się w realizację PGN ...

zmiana terminu zebrania wiejskiego

W związku z opublikowanym na naszej stronie w miesiącu lutym br. harmonogramem zebrań wyborczych w sołectwach, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Grąsy.  Nowy termin zebrania w świetlicy wiejskiej w Grąsach to 15.05.2019 r. godzina 18:00.

konkurs wędkarski !

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje, iż w zawiązku z realizacją operacji pt. "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego ...

Nabór wniosków

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2019 będzie realizował Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM” - Wsparcie działań ochrony środowiska ...

Zaproszenie

Szanowni Mieszkańcy ulic: Partyzanckiej, 1 Maja i Jeńców Obozu IIC, Burmistrz Dobiegniewa wraz z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza na spotkanie ....

Jubileusz Złotych Godów

W dniu 6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyły się dwie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, które obchodzili: Państwo Anna i Zygmunt BARTOSIK oraz Państwo Teresa i Stanisław KUKWA...

Ochrona owadów zapylających

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego i Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, przekazujemy w załączeniu informację dla podmiotów...

zmiana terminu zebrania wiejskiego

W związku z opublikowanym na naszej stronie w miesiącu lutym br. harmonogramem zebrań wyborczych w sołectwach, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Grąsy.  Nowy termin zebrania w świetlicy wiejskiej w Grąsach to 17.04.2019 r. godzina 18:00.


Peregrynacja obrazu św Józefa

Diecezjalna peregrynacja obrazu św. Józefa z Sanktuarium w Kaliszu rozpoczęła się 8 marca 2019 roku pod hasłem: "Milczeć, walczyć, kochać" i potrwa do 31 maja 2019 roku. Obraz  św. Józefa ...