MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dobiegniewska Majówka 2017

Referat Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
wraz z Radą Osiedla w Dobiegniewie
w imieniu Burmistrza Dobiegniewa
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Dobiegniewie zapraszają na 
Dobiegniewską Majówkę 2017

W programie między innymi koncerty muzyki Disco Dance, zawody wędkarskie, rajd nordic-walking, spływ kajakowy, turniej tenisa ziemnego, rodzinny rajd rowerowy oraz młodzieżowe turnieje piłkarskie.


Serdecznie Zapraszamy !!!
 

Mobilny Punkt Informacyjny w Dobiegniewie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 26 kwietnia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Dotacje na usunięcie wyrobów z azbestu

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością (...) na terenie Gminy Dobiegniew.

WESOŁYCH ŚWIĄT


  
  

ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu II C Woldenberg

10 marca 2017 r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu IIC Woldenberg.
Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży
oraz promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Dobiegniew

Ożywienie gospodarcze naszej gminy wymaga wspólnych działań samorządu i lokalnych przedsiębiorców. Dostrzegając konieczność dialogu i zapraszając corocznie do współpracy właścicieli dobiegniewskich firm, Burmistrz Leszek Waloch zorganizował kolejne spotkanie, które w tym roku odbyło się 22 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",  zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Konkursy PARP

 

szkolenia dla beneficjentów

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią załącznika.