MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

25 Finał WOŚP

Dobiegniew – jesteście świetni, cudowni, wspaniali. Razem robimy coś naprawdę pięknego. Letnia zadyma w środku zimy czyli 25 finał WOŚP jest już historią. Zebraliśmy: 29 821,46jest to kwota wstępna – bez waluty obcej) ...

Apel do hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich, jak i drobiu, w związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali Apel do hodowców drobiu ...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 ...

Liderzy ekologii w gminach wybrani!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakończył tegoroczny Plebiscyt pn. „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego w 2016 roku”, którego celem było...

LGD Brama Lubuska

 Zapraszamy do zapoznania się bliżej z informacją na temat możliwości pozyskania dofinansowań z UE.

Przegląd kolęd i pastorałek

Tradycją stały się coroczne gminne spotkania wigilijno-kolędnicze. Tegoroczne odbyło się w niedzielę - 18 grudnia 2016r., w auli Zespołu Szkół w Dobiegniewie. Po raz kolejny mogli się spotkać mieszkańcy gminy i wspólnie kolędować ciesząc się atmosferą zbliżających Świąt...

Betlejemskie Światło Pokoju

14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim  w Dobiegniewie mieliśmy okazję gościć dobiegniewską drużynę harcerską z podharcmistrzyni ą Ewą Grzankowską. Drużyna, jak co roku, przyniosła ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju aby przekazać je na ręce przedstawicieli władz samorządowych. ...

APEL O POMOC

APEL O POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE
Dnia 30 listopada 2016r. późnym popołudniem spłonął dom mieszkalno-parafialny przy Cerkwi Prawosławnej w Ługach. Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny.
 

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA planuje przeprowadzenie pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy z EFRROW na rzecz PROW 2014-2020 w pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie czeka już tylko na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zatwierdzającą zaplanowany termin. W związku ze zbliżającym się terminem naborów WOPP informujemy, że w wyniku zmiany regulacji prawnych ...