MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Uniwersytet III wieku w Dobiegniewie

W dniu 12 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyło się spotkanie komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Dobiegniewie. W spotkaniu wzięło udział 19 osób, aktywnych i chętnych do działania w powoływanym do życia stowarzyszeniu.

Spotkanie dotyczące gazyfikacji Gminy Dobiegniew

Szanowni Państwowszystkich zainteresowanych kwestią gazyfikacji w naszej gminie serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane z inicjatywy władz gminy i przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego. 

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

21 marca 2018r. obchodziliśmy  w Gminnym Zespole Szkół  Dzień Czystego Powietrza oraz Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji uczniowie oglądali Teleexpress w którym wykonawcy z Samorządu Uczniowskiego...

GMINA NA 6

Gmina Dobiegniew bierze udział w konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina na 6” w kategorii gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku.
21 marca 2018 r. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska prezentowała przed kapitułą konkursu dokonania gminy na tej płaszczyźnie.

zmiana zasad segregacji odpadów komunalnych

W związku z podjęciem uchwały nr XII/37/2018 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w dniu 23 lutego 2018 roku ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców obowiązujące od kwietnia 2018 roku. ...

Informacje o wynikach naborów

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naborów prowadzonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 ...

Głośna próba syren alarmowych

Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilneji i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 22 marca 2018 r., w godzinach 12.00 - 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.

XVI edycja Konkursu Poezji Obozowej Oflagu II C Woldenberg

16 marca 2018 r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbyła się XVI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji obozowej Oflagu IIC Woldenberg.
Ideą kolejnych edycji konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.

wiosna bez pneumokoków

PSSE w Drezdenku zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Ogólnokrajowej Kampanii MZ i GIS “Wiosna bez pneumokoków”.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Piękna muzyka i sentymentalne przeboje w wykonaniu zespołu „Trio Di Valdi” wypełniły koncert z okazji Dnia Kobiet zorganizowany w dniu 10 marca br.