BUDŻET OBYWATELSKI – zobacz na co można głosować

BUDŻET OBYWATELSKI – zobacz na co można głosować

Znamy listę projektów, na które można głosować w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie. Na projekty głosować będzie można
od 31 maja 2021 do 11 czerwca 2021 roku.

PROJEKTY:
1. „NASZA ŚWIETLICA CHOMĘTÓWKA”
Projekt zakłada zakup patelni elektrycznej uchylnej 40l i drzwi zewnętrznych.
– lokalizacja: Chomętowo
– koszt: 7.700,00 zł

2. „MODERNIZACJA SIŁOWNI MIEJSKIEJ W GMINIE DOBIEGNIEW”
Celem projektu jest doposażenie i wymiana na nowy sprzęt siłowni miejskiej na Hali Sportowej
przy ul. Leśnej w Dobiegniewie.
– lokalizacja: Dobiegniew, ul. Leśna
– koszt: 50.000,00 zł

3. „BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁONÓW”
Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców Słonowa.
– lokalizacja: Słonów
– koszt: 36.914,23 zł

4. „UKWIECONY PARK MIEJSKI”
Zakres projektu ma na celu zagospodarowanie parku miejskiego poprzez nasadzenia niskie
w postaci kwiatów i krzewów.
-lokalizacja: Dobiegniew Park Miejski
– koszt: 50.000,00 zł

5. „OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADĘCINIE”
Zakres projektu obejmuje wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Radęcinie.
– lokalizacja: Radęcin
– koszt: 34.862,29 zł

6. „BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ – MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW”
Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców Mierzęcina.
– lokalizacja: Mierzęcin
– koszt: 30.593,76 zł

7. „BEZPIECZNA ULICA RYBACKA”
Projekt zakłada montaż dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Rybackiej.
– lokalizacja: Dobiegniew , ul. Rybacka
– koszt: 10.000,00 zł

Informacja o terminie, miejscu, dacie i godzinie do głosowania na projekty zgłoszone do BOwD na 2021 rok.

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie, które przeszły pozytywną ocenę formalną odbędzie się w Urzędzie Miejskim ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (punkt informacyjny – parter) w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie od 31 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek –czwartek od 7:30 do 15:00 i piątek od 7:30 do 13:30.

Zasady głosowania

• uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Dobiegniew,
• w celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają: imię, nazwisko, adres zamieszkania, składając własnoręczny podpis.
• każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać głos na jeden projekt, stawiając znak X przy wybranym projekcie i wypełniając czytelnie wszystkie wymagane pola na karcie go głosowania.

image_pdfimage_print