Warunkowa przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi ze względu na przekroczenie manganu i jonu amonowego podane przez PPIS w Drezdenku.

Polecamy również: Warunkowa przydatność wody pochodząca z wod. publ. Ługi i Słonów. Warunkowa przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi …

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Słonów podana przez PSSE W Drezdenku

Polecamy również: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożyci przez ludzi dla wodociągu publicznego Słonów podana przez PSSE W Drezdenku. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Dobiegniew, Mierzęcin, Słowin, Chomętowo, …

XX edycja Pikniku Klubów Seniora w Ługach pn. “I znów zakwitły jabłonie”.

9 czerwca 2023r. o godzinie 13:00 odbędzie się XX edycja Pikniku Klubów Seniora w Ługach pn. “I znów zakwitły jabłonie”. Organizatorami wydarzenia są Burmistrz Dobiegniewa, Sołtys Sołectwa Ługi oraz Dyrektor Centrum Kultury w Dobiegniewie. …