Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności w ramach realizacji programu BLISKO

W ramach diagnozy potrzeb lokalnej społeczności w ramach realizacji programu BLISKO przeprowadzone zostały zajęcia animacyjno-biblioteczne w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie.

W ten sposób został poznany poziom wiedzy najmłodszych mieszkańców gminy Dobiegniew na temat biblioteki i zbioru książek.

Spotkanie było również okazją do wspaniałej zabawy z książką i zachętą do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
image_pdfimage_print