Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

Burmistrza  Dobiegniewa

 

w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 

                   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U   z  2021 roku   poz. 1899   z późniejszymi zmianami)

 Burmistrz Dobiegniewa

ogłasza co następuje :

z zasobu nieruchomości Gminy Dobiegniew  przeznaczone zostały do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości

 

 

 

Lp.

 

 Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. przestrzennego

Powierzchnia            w m2/ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1. Dobiegniew

13

188/23 GW1K/00028216/7 2KD-tereny parkingów i garaży 18 m2 Teren przeznaczony garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
2. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca  każdego roku
3. Dobiegniew

13

188/5 GW1K/00028216/7 2KD-tereny parkingów i garaży 18 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31marca każdego roku
4. Dobiegniew

13

cz. 190/7 GW1K/00027981/3 7KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

7U  – tereny zabudowy usługowej

18 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
5. Dobiegniew

13

cz. 188/4 GW1K/00027981/3 2KD-tereny parkingów i garaży 22 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
6. Dobiegniew

13

125/26 GW1K/00027981/3 1KP- tereny parkingów i garaży 21 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
7. Dobiegniew

13

125/27 GW1K/00027981/3 1KP- tereny parkingów i garaży 20 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
8. Podlesiec

22

cz.16/17 GW1K/00027981/3 Brak planu 1400 m2 Teren przeznaczony pod składowanie materiałów Teren niezabudowany 0,50zł/m2 na miesiąc Do 25 każdego miesiąca
9. Podlesiec

22

cz.16/17 GW1K/00027981/3 Brak planu 3000 m2 Teren przeznaczony pod składowanie materiałów Teren niezabudowany 0,50zł/m2 na miesiąc Do 25 każdego miesiąca
10. Dobiegniew

13

cz. 264/7 GW1K/00028422/4 13MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 4 m2 Teren przeznaczony pod pomieszczenie gospodarcze Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
11. Dobiegniew

13

264/7 GW1K/00028422/4 13MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 4 m2 Teren przeznaczony pod pomieszczenie gospodarcze Teren zabudowany 8,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
12. Słowin

05

 

184/2 GW1K/00028216/7 Brak planu 29 m2 Teren przeznaczony na poprawienie zagospodarowania nieruchomości własnej Teren niezabudowany 6,00zł/m2 na rok Do 31 marca każdego roku
13. Dobiegniew

13

208/3 GW1K/00028216/7 11MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 31,0 m2 Teren przeznaczony pod garaż Teren zabudowany 6,00zł/m2 na miesiąc Do 25 marca każdego roku
14. Dobiegniew

13

442/19

cz.

442/23

GW1K/00028216/7 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 240 m2 Teren przeznaczony pod gołębnik Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25 września każdego roku
15. Słonów

18

1/3 GW1K/00028216/7 Brak planu 2,4471ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl .I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
16. Dobiegniew

13

1/4 GW1K/00028216/7 Brak planu 0,7293 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl .I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do  25września każdego roku
17. Dobiegniew

13

350 GW1K/00028216/7 Brak planu 0,7114 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl .I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
18. Dobiegniew

13

351 GW1K/00028216/7 Brak planu 0,8492 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
19. Dobiegniew

13

352 GW1K/00028216/7 Brak planu 1,4902 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
20. Dobiegniew

13

353 GW1K/00028216/7 Brak planu 0,5237 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
21. Dobiegniew

13

360/7 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1,6221 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
22. Dobiegniew

13

364 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1,2369 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
23. Dobiegniew

13

365 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,3734 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
24. Dobiegniew

13

367/1 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,3472 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
25. Dobiegniew

13

548/41 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0424 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
26. Dobiegniew

13

548/45 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0251 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
27. Dobiegniew

13

548/43 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0983 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
28. Dobiegniew

13

548/21 GW1K/00027981/3 3R-Tereny rolnicze 0,0572 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
29. Dobiegniew

13

548/22 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0606 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
30. Dobiegniew

13

548/39 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,5136 ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
31. Dobiegniew        13 548/30 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,1744 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
32. Dobiegniew        13 548/29 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,1871 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
33. Dobiegniew        13 548/27 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,2272 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
34. Dobiegniew        13 548/26 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0235 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
35. Dobiegniew        13 548/13 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0624 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
36. Dobiegniew        13 548/14 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0626 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
37. Dobiegniew        13 548/15 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0626 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
38. Dobiegniew        13 548/20 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,1432 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
39. Dobiegniew        13 361/4 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0736 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
40. Dobiegniew        13 361/5 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 0,0731 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
41. Dobiegniew        13 361/6 GW1K/00031031/0 3R-Tereny rolnicze 0,0728 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
42. Dobiegniew        13 cz.  548/35 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 2,3842 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
43. Dobiegniew        13 363/7 GW1K/00028216/7 3R-Tereny rolnicze 1,0335 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
44. Ostrowiec

19

cz.

117

Brak planu 35 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
45. Dobiegniew

13

475/10 GW1K/00028216/7 9MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 319 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
46. Osiek

10

92 GW1K/00028418/3 Brak planu 0,7000 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
47. Radęcin

01

417/6 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,9100 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
48. Dobiegniew

13

65 GW1K/00028216/7 7MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 931 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
49. Dobiegniew

13

cz.

542/2

GW1K/00028216/7 2Z – tereny zieleni

4MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

455 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
50. Dobiegniew

13

315/2 GW1K/00028216/7 34MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

12Z – tereny zieleni

402 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
51. Radęcin

01

163 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,5700 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
52. Ostrowiec

19

67/5 GW1K/00028462/6 Brak planu 1136 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
53. Radęcin

01

135/29 GW1K/00019731/7 Brak planu 125 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
54. Dobiegniew

13

315/5 GW1K/00028216/7 34MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

12Z – tereny zieleni

300 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
55. Dobiegniew

13

315/10 GW1K/00028216/7 34MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

12Z – tereny zieleni

400 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
56. Dobiegniew

13

475/10 GW1K/00028216/7 9MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 288 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
57. Dobiegniew

3

34/2 GW1K/00028216/7 7R-tereny rolnicze

8R-rereny ronicze

3KD-D- tereny dróg publicznej klasy głównej

6KD-D D -tereny dróg publicznej klasy głównej

 

1,0863 ha Teren przeznaczony pod  uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25września każdego roku
58. Ostrowiec

19

117 GW1K/00028426/2 Brak planu 35 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
59. Dobiegniew

13

298/48 GW1K/00028216/7 13Z-tereny zieleni

19KD-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

295 m2 Teren przeznaczony pod  ogród warzywny Teren niezabudowany 0,20zł/m2 na rok Do 25września każdego roku
60. Dobiegniew

13

cz.379 GW1K/00028216/7 18KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych 240 m2 Teren przeznaczony pod składy materiałów Teren niezabudowany 0,50zł/m2 na miesiąc Do 25 każdego miesiąca
61. Radęcin

01

403/2 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,41ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
62. Radęcin

01

415/1 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,17ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
63. Radęcin

01

162 GW1K/00027690/6 Brak planu 0,25ha Teren przeznaczony pod uprawy rolne Teren niezabudowany kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:  23.11.2022 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022 r.

 

   BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print