UWAGA !!! Zmiana organizacji ruchu

Firma PORR S.A. informuje o zmianie tymczasowej organizacji ruchu w ramach realizowanej inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew”:

– obniżenie skrajni pionowej z 3,6 m na 3,2 m pod remontowanym wiaduktem kolejowy w Dobiegniewie przy ul. Nowomłyńskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 161, w km LK 351 105+244. Zmiana będzie obowiązywać od 16 kwietnia do 30 września 2021 roku;

– zamknięcie przejazdu kolejowego w Podleścu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164, w km LK 351 0+226.

Zmiana będzie obowiązywała od 26 kwietnia do 02 maja 2021 roku.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do zmiany w organizacji ruchu oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie poziome i pionowe.

Zmianę organizacji ruchu przedstawia poniższa mapa:

mapka przedstawia zmianę organizacji ruchu

image_pdfimage_print