Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach BOwD mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. BOwD daje mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dobiegniew i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to  Budżet Obywatelski w Dobiegniewie jest właśnie dla Ciebie!

Jak to wygląda w skrócie?

  • Mieszkańcy Gminy Dobiegniew zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez komisję pod kątem możliwości realizacji,
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie,
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji w danym roku budżetowym.

 

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie 

od 26 lutego do 13 marca 2024

 

Kwota przeznaczona na projekty Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie 

150.000,00 zł

Projekty które przeszły pozytywną weryfikację:

>>>> Lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego w Dobiegniewie na 2024 które przeszły pozytywną weryfikacje <<<<

PLIKI DO POBRANIA

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK BO 

Zarządzenie Nr 16/2024r z dnia 13 lutego 2024r

Zgłoszenie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

Lista osób popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

————————————————————————————————————————————
Zarządzenie Nr 23.2024 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 maja 2024r w sprawie powołania komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2024r

Informacja o terminie, miejscu, dacie i godzinie głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2024 roku

————————————————————————————————————————————

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2024

Protokół nr 1.2024

image_pdfimage_print