Ogoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego

Ogłoszenie

o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego Polonez Plus Truck będącego własnością Gminy Dobiegniew

 

  1. Organizatorem przetargu jest:
    Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 74 88 158, adres e-mail: oc@dobiegniew.pl;
  2. Opis przedmiotu sprzedaży:

– rodzaj pojazdu: samochód specjalny,

– przeznaczenie pojazdu: pożarniczy,

– marka i model pojazdu: DAEWOO_DSO, Polonez Plus Truck 1.6 kat. 2.4t,

– nr identyfikacyjny pojazdu: SUPB06CEJVN059290,

– rok produkcji: 1997,

– kolor: czerwony,

– maksymalna masa całkowita: 2375 kg,

– dopuszczalna ładowność – 1060 kg,

– liczba miejsc: 5,

– skrzynia biegów: manualna,

– liczba osi: 2,

– pojemność: 1598 cm3,

– moc 57 kW,

– rodzaj napędu: tylny,

– wskazanie drogomierza: 21494 km

– data I-rejestracji: 26.09.1997 r.

 

Stan techniczny pojazdu:

Silnik – sprawny, pracuje równomiernie w pełnym zakresie obrotów.

Nadwozie – kompletne, z drobnymi wgnieceniami na drzwiach niewpływające na stan techniczny i estetykę.

Zawieszenie – sprawne, kompletne.

 

OCENA OGÓLNA

Pojazd w bardzo dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń.

 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Zbywany pojazd można obejrzeć po uprzednim telefonicznym umówieniu się w miejscu postoju, w miejscowości Chomętowo od dnia ogłoszenia do dnia 11 sierpnia 2023r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest Pan Maciej Kowalczyk, tel. 95 74 88 158.

Cena wywoławcza:

  • Cena wywoławcza wynosi:

12.200,00 zł netto + podatek VAT 23 %, (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

  • Nie będą brane pod uwagę oferty o cenie niższej niż podana cena wywoławcza, oferty z więcej niż jedną ceną lub oferty nieczytelne.

 

Składanie i otwarcie ofert:

Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalnego – pożarniczego Polonez Plus Truck – nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2023 r.”.

 

Informacje dodatkowe:

Gmina Dobiegniew zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu otwarcia ofert, unieważnienia przetargu lub niedokonania wyboru ofert bez podania przyczyny.

Oferenci mogą zapoznać się z regulaminem przetargu ofertowego, regulamin dostępny jest na stronie http://bip.dobiegniew.pl.

 

Zarządzenie Nr 39_2023 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2023
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39_2023 – Regulamin
Formularz ofertowy

image_pdfimage_print